İş hayatı koşulları kişinin en iyi halini ortaya koyabilmesini her geçen gün artarak talep ediyor. Zorlaşan dış koşulların performans arayışlarını hızla arttırması, hepimizde hayatımızın bütününü etkiler boyutta bir baskı yaratıyor. 

“Performans = Potansiyel - Parazitler” olarak ifade edilebilecek bir denklemde, ortaya koyduğumuz performansımız, gerçekte var olan potansiyelimize eşit olamıyor. 

“Dış ortam” parazitlerini çözmeye çalışmak, gerçek potansiyelimizi ortaya koyabilmemiz açısından yetersiz kalıyor, çünkü dış dünyamızdaki etkenleri hiçbir zaman aslında tam olarak kontrol edemiyoruz. Bunun yanısıra son yıllarda yapılan araştırmalar, dış dünyamızın parazitlerinden çok, “iç dünyamızın” parazitlerinin performansımızı en temelden etkilediğini gösteriyor.

“Kurumsal Hayatınızı İyileştirin” eğitimi, iç dünyamızda kendi başarımızın önündeki engelleri keşfetmemizi, kök sebepleri anlamamızı ve bunları performansımıza katkı sağlayacak yönde dönüştürmemizi sağlıyor. Konumuz klasik yaklaşımlarda alıştığımız şekilde “ne yaptığımız” ya da “nasıl yaptığımız” değil. Konumuz “neden” alanı. Çünkü bu alanın gerçek farkındalığına varmak ve bu alanda işimize yaramayanları dönüştürmeyi öğrenmek bizi hayatımızın her alanında semptomlarla uğraşmaktan köklü ve kalıcı bir iyileşmeye doğru ilerletiyor.