• Joint Idea Kanyon (map)
  • Kanyon AVM
  • İstanbul, 34394
  • Turkey

Günlük hayatımızın her alanında planlı ya da doğaçlama olsun, ne çok amaç odaklı iletişim ortamları içinde bulunduğumuzu aklınızdan geçirin.

Kimi bizleri arzuladığımız hedeflere taşıyan, kimi eli boş döndüğümüz hatta hayal kırıklığı yaşadığımız, kimi ise iki tarafı da memnun etmeyen ve bir kısır döngü içine sıkışıp kalan...

Hayatımızın doğal bir parçası olan iletişim mücadelelerinin çoğunun, içimizdeki farklı “ben” lerin birbirleri ile çatışmasından ve baskın “ben” in dış dünyaya kendini yansıtma savaşını kazanmasından kaynaklandığını hiç düşündünüz mü ?

İşte bu sorunun cevabını “ bilinçli çözümle süreci ” belirliyor. İletişimde başarının kilit noktası olan çözümleme, önce kişinin kendisini çözümlemesi daha sonra karşısındaki birey veya bireyleri analiz etmesi ile anlamlı hale geliyor.

Özel hayatımızda, şirket içi ortamlarda ve müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz iletişim süreçlerinde hangi “ öz gücümüzün” bizi yönlendireceğini bilmek belki de mucizevi sonuçlar doğruyor. Sevecen tarafımızı hayalci aklımızla harmanlamamız gerekebiliyor ya da düşünsel  becerilerimizi öne çıkartıp savaşçı yanımızdan destek almamız gerekebiliyor. Sürecin başarısını, farklılıkları yönetebilme becerisi belirliyor. Aslında sahip olduğumuz ancak öğrenilmişlikler ile durağan hale getirdiğimiz becerilerimiz, kendimizle çalıştığımız noktada gelişebiliyor, doğru eylemler doğru yerlerde bilinçli kullanıldığında  başarı ve mutluluk çok daha yakınlarımıza gelebiliyor.

Kendimizi çözümlediğimiz noktada, diğerlerini anlamak da sistemli bir çaba ile daha kolay hale geliyor. Karşımızdaki bireyin kişiliği, beklentileri, deneyimleri, bilgi düzeyi, yetki sınırları ve tatmin seviyesi gibi belirleyici unsurları anlamak müzakere eden kişinin asıl güç alanını oluşturuyor.

İletişim süreçlerinde kendimizi ve diğerlerini çözümleme ve elde edilen çıkarımlar doğrultusunda süreç yönteme yaklaşımlarının paylaşılacağı  bu workshop, hepsi aslında siz olan farklı “ sizleri” birbiriyle tanıştırmayı amaçlıyor. Bireysel analizler, geri bildirimler ve “ Buz Dağı” oyunu workshopa keyif ve neşe katıyor.

 

Ebru Güresin Hakkında:
Ebru Güresin eğitimcilik mesleğine gönül verdi ve yaşam boyu öğrenmeyi felsefe edindi. Aşkla, inançla ve her yeni projede artan heyecanla biriktirdiği 20 yıllık deneyim doğrultusunda  Negotiation konusunda uzmanlaştı.

Negotiation konusunda verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde “ çözümleme “  ve “ çoklu disiplin” yaklaşımını benimsedi. Duyular, duygular ve buna bağlı gelişen algıların önemini vurguladı. Başarılı müzakerelerde uygulanan teknikler ve yöntemleri “ insan” olgusu ile bütünleştirip bilgiyi yaşamın doğal akışı içinde hayata geçirme yöntemleri geliştirdi.

Ebru Güresin, Güresin Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu olup birçok kurumda Şirket İçi ve Şirket Dışı Müzakere eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.